Cân yr Eos: Gweledigaeth o’n Efengylu

“Ar fynydd-dir uchel Israel y plannaf ef; fe dyf ganghennau, a rhoi ffrwyth a dod yn gedrwydden odidog. Bydd adar o bob math yn nythu ynddo, ac yn clwydo yng nghysgod ei gangau. “   Dychmygwch goeden enfawr, ffrwythlon a chadarn. Y mae ei gwreiddiau yn ymestyn yn ddwfn ac mae ei changhennau yn ymestyn yn eang…